ANALYSIS OF INFLATION TARGETING WHILE GLOBAL FINANCIAL CRISIS IS STILL GOING ON


GÜNDOĞDU A.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.0, no.15, pp.207-220, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Nowadays the most important expected target of the Central Banks is price stability which isbecoming increasingly a threat of the country's economy. Some countries which is to ensureprice stability using various monetary policy tools, have been using inflation targeting since1990. Especially after the 2008 global financial crisis, the dynamics of the changing economyhas led to a questioning of inflation targeting. Based on the principles of goal setting and public disclosure of the implementation of inflation targeting productive whether in times of crisis are discussed. The aim of this study is to analyze whether inflation targeting is successfulagainst inflation by comparing inflation targeting countries and the others inflation rates.
Günümüzde Merkez Bankalarından beklenen en önemli hedef olan fiyat istikrarı, giderek ülke ekonomilerini tehdit eden bir unsur halini almaktadır. Fiyat istikrarını sağlayabilmek için çeşitli para politikasıaraçları kullanan ülkeleri bazıları, 1990 yılından beri enflasyon hedeflemesi uygulaması kullanmaktadırlar. Özellikle 2008 küresel finans krizinden sonra değişen ekonomi dinamikleri enflasyon hedeflemesiuygulamasının sorgulanmasına yol açmıştır. Hedef belirleme ve kamuoyuna açıklama esaslarına dayananenflasyon hedeflemesi uygulamasının kriz dönemlerinde de verimli olup olmadığı tartışılmaktadır. Çalışmanın amacı, enflasyon hedeflemesi uygulamasını benimseyen ve benimsemeyen ülkelerin enflasyonverilerini kıyaslayarak uygulamasının enflasyon ile mücadelede başarılı olup olmadığını analiz etmektir.