OBJEKTİF CEZALANDIRILABİLME ŞARTI VE ZAMANAŞIMI


ALŞAHİN M. E., ARTUK M. E.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.19, no.2, pp.17-44, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier