Çocuklarda ortodontik tedavi ihtiyacı: Üç indeksin karşılaştırılması


KORUYUCU M., İNCE TUNA E. B., SEYMEN F., PATIR MÜNEVVEROĞLU A., ACAR G.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.48, no.2, pp.1-12, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 48 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-12
  • Keywords: IOTN, DAI, ICON, Orthodontic treatment need, orthodontic indexes
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: An orthodontic treatment need index is a form of occlusal index devised initially to prioritize the need for treatment and to categorize the malocclusion and identify patients based upon treatment need. The aim of this study was to evaluate orthodontic treatment needs of children using IOTN (Index of Orthodontic Treatment Need), DAI (the Dental Aesthetic Index) and ICON (Index of Complexity, Outcome and Need) and the relationship among the three index. Material and Methods: After ethical approval and informed consent were obtained; 100 children aged 10-12 years were examined for malocclusion, overjet, overbite, open bite and crossbite. The study models of subjects were taken and the DAI, the Dental Health Component (DHC) and the Aesthetic Component (AC) of IOTN and ICON were compared. Statistical analysis was performed by using NCSS 2007 software and regression analysis was performed between the results. Results: The mean average scores of DAI, IOTN-DHC, IOTN-AC and ICON indices were 25.44±8.05, 2.46±0.98, 4.17±2.53 and 38.67±21.08, respectively. Statistically significant differences were found between DAI, IOTN-DHC, IOTN-AC and ICON scores (p<0.01). Conclusion: DAI, IOTN and ICON were found to be significantly correlated with each other regard- ing the prevalence of malocclusion and orthodontic treatment need.
Amaç: Ortodontik tedavi ihtiyacı indeksleri, tedavi ihtiyacının önceliğinin belirlenmesi ve tedavi ihtiyacına bağlı olarak hastaların ve maloklüzyonların kategorize edilebilmesi için tasarlanan oklüzal indeks formudur. Bu araştırmanın amacı, çocuklarda ortodontik tedavi ihtiyacının IOTN (Index of Ort- hodontic Treatment Need), DAI (the Dental Aesthetic Index) ve ICON (Index of Complexity, Outcome and Need) indeksleri kullanılarak değerlendirilmesi ve bu üç indeks arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Etik kurul onayı ve bilgilendirilmiş onam formu alındıktan sonra, yaşları 10-12 arasında değişen 100 çocuk maloklüzyon, overjet, overbite, openbite ve crossbite açısından klinik ola- rak muayene edilmiştir. Hastalardan alt-üst çene alçı modeler elde edilerek DAI, IOTN-AC (Aesthetic Component), IOTN-DHC (Dental Health Component) ve ICON indeksleri kullanılarak ölçümler yapılmış ve bu ölçümler karşılaştırılmıştır. İstatistiksel analizler, NCSS 2007 software programı ve regresyon analizi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Ortalama indeks skorları DAI, IOTN-DHC, IOTN-AC ve ICON için sırasıyla 25.44±8.05, 2.46±0.98, 4.17±2.53 ve 38.67±21.08 olarak bulunmuştur. DAI, IOTN-DHC, IOTN-AC ve ICON skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık elde edilmiştir (p<0.01). Sonuç: Ortodontik tedavi ihtiyacının ve maloklüzyonun belirlenmesinde, DAI, IOTN ve ICON arasında anlamlı bir korelasyon bulunmuştur.