Unpaid Overtime


AŞÇI M. S.

Çalışma ve Toplum, vol.3, no.66, pp.1527-1539, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 66
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Çalışma ve Toplum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1527-1539
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

The deregulation policies of neoliberalism, which became the dominant economic system of the world after the Cold War and globalization, cause employees to lose power. One of the appearances of this phenomenon has been the employees' forced unpaid leave and the spreading of unpaid overtime in the context of the flexible and insecure workforce. Although there is no regulation in the Labour Law and the Law of Obligations that will enable practices of adding overtime wages to the monthly wage, these practices are becoming more common in our country. Unfortunately, such practices in the doctrine and judicial decisions are considered only within the scope of contract freedom, this problem has not been examined in terms of protecting the worker and the interpretation principles for the benefit of the worker. However, there are protective provisions that do not leave the worker only in the contract freedom area in Labor Law No. 4857. In this study, the problem of unpaid overtime was tried to be examined from these points.
Soğuk savaşın bitişi ve küreselleşme sonrası dünyanın egemenekonomik sistemi konumuna gelen neoliberalizmin kuralsızlaştırmapolitikaları çalışanların güç kaybetmelerine neden olmaktadır. Bu olgununtezahürlerinden biri de işgücünün esnekleştirilmesi ve güvencesizleştirilmesibağlamında çalışanların zorla ücretsiz izne gönderilmesi ve bedeliödenmeyen fazla mesailerin yaygınlaştırılması olmuştur.Ülkemizde İş Kanununda ve Borçlar Kanununda aylık ücrete fazla çalışmaücretinin de dahil olduğu yönündeki uygulamalara imkân sağlayacak birdüzenleme mevcut olmamasına rağmen bu yöndeki uygulamalaryaygınlaşmaktadır. Maalesef doktrinde ve yargı kararlarında bu yöndekiuygulamalar yalnızca sözleşme özgürlüğü kapsamında değerlendirilmiş, busorun işçinin korunması ve işçi yararına yorum ilkeleri açısındanirdelenmemiştir. Oysa 4857 sayılı İş Kanununda işçiyi yalnızca sözleşmeözgürlüğü alanına terk etmeyen koruyucu hükümler de mevcuttur. Buçalışmada bedeli ödenmeyen fazla çalışmalar sorunu bu açılardanirdelenmeye çalışılmıştır.