Investigation of the Effect of Using Custom Made Insoles on Plantar Load Distribution, Foot Posture and Pain in Heavy Metal Workers


KESİKBAŞ G., BAYRAM G. A., ALGUN Z. C.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.283-296, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Purpose: Foot deformities cause many negative effects such as pain, limitation in foot functionality, unbalanced distribution of plantar pressure. These negative effects create problems involving tendons, ligaments, muscles, nerves, and bone-joint tissues, affecting the whole body in the form of a chain. Custom made insoles can reduce the negative effects of foot deformities to a great extent. The aim of our study was to examine the effect of using custom made insoles on plantar load distribution, foot posture, and pain in heavy metalworkers. Materials and Methods: Of the 89 individuals working as heavy rolling mill workers in a factory, 25 people who met the inclusion criteria were included in the study. Insoles were applied using a computer-aided design and production method specific to deformities. Sociodemographic information of the individuals was recorded. Plantar load distribution was evaluated with bare feet using a static pedobarographic device (Sensörmedica, Italy), foot posture with the “Foot Posture Index” and pain with the “McGill Pain Questionnaire”. Measurements were repeated at the end of the 4th and 8th week in addition to the instantaneous measurement performed at the beginning of the intervention. Result: Individuals' instantaneous, 4th week and 8th week measurements were compared. There was a significant decrease in forefoot load distribution (p <0.05) and a significant increase in hindfoot load distribution (p <0.05). A positive significant difference was found between the foot posture index medians (p = 0.022). A significant difference was found in the direction of pain reduction due to the results of the Mcgill-Melzack Pain Questionnaire (p <0.001). Results: It was observed that the use of custom made insoles was effective in providing a balanced distribution of plantar load, correcting the foot posture, and reducing pain.
Amaç: Ayak deformiteleri; ağrı, ayak fonksiyonelliğinde kısıtlanma, taban basıncının dengesiz dağılımı gibibirçok olumsuz etkiye neden olmaktadır. Oluşan bu olumsuz etkiler tendon, ligament, kas, sinir ve kemik-eklemdokularını ilgilendiren sorunlar ortaya çıkararak zincir şeklinde tüm vücudu etkiler. Kişiye özel üretilen tabanlıklarayak deformitelerinin meydana getirdiği negatif etkiler büyük oranda azaltılabilmektedir. Çalışmamızın amacı ağırhadde işçilerinde kişiye özel üretilen tabanlık kullanımının plantar yük dağılımı, ayak postürü ve ağrı üzerine olanetkisini incelemekti.Gereç ve Yöntem: Çalışmaya bir fabrikada ağır hadde işçisi olarak çalışan 89 bireyden dahil edilme kriterlerineuyan 25 kişi çalışmaya alındı. Deformitelere özgü bilgisayar destekli tasarım ve üretim yöntemiyle tabanlıkuygulaması yapıldı. Bireylerin sosyodemografik bilgileri kaydedildi. Plantar yük dağılımı çıplak ayak ile statikpedobarografik cihazı (Sensörmedica, İtalya), ayak postürü “ Ayak Postür İndeksi” ve ağrı “McGill Ağrı Anketi”ile değerlendirildi. Ölçümler, müdahalenin başında yapılan anlık ölçüme ek olarak 4’ncü hafta ve 8'inci haftasonunda tekrarlandı.Bulgular: Bireylerin anlık, 4.hafta ile 8'inci hafta ölçümleri karşılaştırıldı. Ön ayak yük dağılımlarında anlamlıazalma (p<0,05) ve arka ayak yük dağılımlarında anlamlı artma bulundu (p<0,05). Ayak postür indeksi medyanlarıarasında pozitif yönde anlamlı fark bulundu (p=0,022). Mcgill-Melzack Ağrı Anketi’ sonuçlarında ağrıda azalmayönünde anlamlı bir fark bulundu (p<0,001).Sonuç: Kişiye özel tabanlık kullanımının plantar yükün dengeli dağılımını sağlamada, ayak postürünü düzeltmedeve ağrıyı azaltmada etkili olduğu görüldü.