Economy Policy of Iran Against Financial Sanctions


Creative Commons License

Tuğlu D.

Strategic Public Management Journal, vol.7, no.14, pp.1-12, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Yaptırımlar, devletlerin dış politikalarında kullandığı, köklerini tarihin derinliklerinden alan araçlardan biridir. Bu araç, bir devletin kendi dış politika hedeflerine ulaşmak veya bir aktörün davranışını kendi istediği yönde değişmesini sağlamak için bir veya daha fazla uluslararası aktör tarafından, belirli bir ülkenin kurumları, bireyleri veya özel şirketleri ve diğer uluslararası aktörlerinin faaliyetlerini kısıtlamak üzere kullanılır. Bu uygulama aracı, politik, ekonomik, mali kısıtlamalar veya bunların bir kısmının birlikte uygulanması şeklinde olabilir. Mali yaptırımlar, diğer türlere göre nispeten daha yeni araçlar olup hedefe ulaşmak için diğer ekonomik yaptırımlara ek olarak kullanılırlar. Bununla beraber mali yaptırımlardan etkilenmemek için geleneksel yöntemlerin yanı sıra mevcut küresel finansal mekanizma kapsamında dönüşüm süreci kullanılabilmektedir. Bu makalede, mali yaptırımların etkinliği, yeni geliştirilen kaçınma yöntemleri ve değişen küresel mali ortam göz önünde bulundurularak 2010'lu yıllardan itibaren İran yaptırımları örneğinde ele alınmaktadır. Anahtar Kelimeler: İran'a Yaptırımlar, Finansal Yaptırımlar, Yaptırımlardan Kaçınma, Yaptırımların Etkinliği, SWIFT Alternatifleri