The Role of Cinnamon Use in Body Weight Management


PAK M., ERDEM N. Z.

Beslenme ve Diyet Dergisi, vol.51, no.1, pp.103-111, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 51 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.33076/2023.bdd.1712
  • Journal Name: Beslenme ve Diyet Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.103-111
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Obesity is a significant global public health problem, and it increases the risk of morbidity and mortality. The significant increase in the prevalence of obesity in recent 10 years has led to search investigating to support body weight loss in addition to nutritional and lifestyle changes. As it has been for thousands of years, herbs and spices are used for their therapeutic effects. Cinnamon is one of these plants, which usually stands out with its blood sugar-regulating effect. In addition, its bioactive substances show various physiological effects. Thus, it may improve some biochemical parameters and be effective in body weight loss. In studies, cinnamon has shown beneficial effects on specific anthropometric measurements and biochemical parameters. These effects have been found in healthy individuals as well as individuals with obesity, diabetes, and metabolic syndrome. Possible effect mechanisms have been proposed for these results. This review article aims to present cinnamon’s role in body weight loss with current information in the literature.
Dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olan obezite, morbidite ve mortalite riskini artırmaktadır. Son 10 yılda obezite prevalansında önemli bir artış olması beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerine ilave olarak vücut ağırlık kaybını destekleyici arayışlar içine girilmesine neden olmuştur. Binlerce yıldır olduğu gibi günümüzde de bitki ve baharattan sağlık etkileri nedeniyle yararlanılmaktadır. Bu bitkilerden tarçın genellikle kan şekerini düzenleyici etkisiyle öne çıkmaktadır. Buna ek olarak sahip olduğu biyoaktif maddelerin çeşitli fizyolojik etkiler gösterdiği, böylece bazı biyokimyasal parametrelerde iyileşme sağladığı ve vücut ağırlık kaybında etkili olabileceği gösterilmiştir. Yapılan çalışmalarda tarçının hem sağlıklı bireylerde hem de obezite, diyabet, metabolik sendrom gibi hastalıkları olan bireylerde antropometrik ölçümler ve bazı biyokimyasal parametreler üzerinde yararlı etkisinin olabileceği bildirilmiş ve sonuçlar olası etki mekanizmalarıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Bu derleme makalenin amacı tarçının vücut ağırlık kaybındaki rolünün literatürdeki güncel bilgilerle sunulmasıdır.