A QUANTITATIVE STUDY ON VOLUNTEER VOICE


ERKOÇ B., LOTFİ S., DANIŞ M. Z.

Akademik Hassasiyetler, vol.7, no.14, pp.361-377, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 14
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Akademik Hassasiyetler
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.361-377
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Employee voice is a concept related to employees’ ability to express theiropinions and thoughts comfortably and express their suggestions for solving theproblems experienced at every stage of the operation process of anorganization. Non-Governmental Organizations differ from other organizations interms of meaning and functioning. Since the people working in Non-GovernmentalOrganizations perform their services on a voluntary basis, the concept of volunteervoice was preferred instead of the concept of employee voice. The present studyaimed to determine the voice levels of volunteers working in non-governmentalorganizations to reveal whether the volunteer voices differ on the basis ofdemographic characteristics, and to develop recommendations by addressing theresults with a social work perspective. The research was conducted between08.12.2020 and 09.10.2020 with a focus on the people volunteered in different non governmental organizations serving in Yalova. 219 volunteers were participated inthe research. SPSS 22.0 package program was used in the data analysis. As a resultof the analysis, it was detected that the voluntary vocalism level of the participantswas high (3.88 ± 0.74). Similarly, it was determined in this study that the volunteervoice levels of the participants did not differ statistically on the basis of theirgender, age, marital status and job status (p> 0.05), while the voluntary voice levelsdiffer statistically according to education level (p <0.05).
İş gören sesliliği, bir kuruluşun işleyiş sürecinin her aşamasında, çalışanlarının fikirlerini, düşüncelerini rahatça söyleyebilmeleri ve yaşanılan problemlerin çözümü için önerilerini rahatça dile getirebilmeleri ile ilişkili bir kavramdır. Sivil Toplum Kuruluşları anlam ve işleyiş bakımından diğer kuruluşlardan farklılaşmaktadır. Sivil Toplum Kuruluşlarında görev alan kişilerin hizmetlerini gönüllülük esasına göre yapıyor olmaları nedeni ile iş gören sesliliği kavramı yerine gönüllü sesliliği kavramı tercih edilmiştir. Bu çalışma ile sivil toplum kuruluşlarında görev alan gönüllülerin seslilik düzeylerinin tespit edilmesi, gönüllü sesliliğinin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya çıkartılması ve sosyal hizmet bakış açısı ile sonuçların ele alınarak öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma 12.08.2020- 10.09.2020 tarihleri arasında, Yalova ilinde hizmet veren farklı sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak hizmet veren kişilere yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında 219 gönüllüye ulaşılmıştır. Araştırma analizi SPSS 22.0 paket programı ile yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda katılımcıların gönüllü sesliliği düzeyinin yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir (3,88 ± 0,74). Yine araştırmaya göre katılımcıların cinsiyetine, yaşına, medeni durumuna ve iş durumuna göre gönüllü sesliliği düzeylerinin istatistiksel olarak farklılık göstermediği (p>0,05), eğitim durumuna göre gönüllü sesliliği düzeylerinin istatistiksel olarak farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0,05).