The Effect of Cancellement of The Right of Usufruct to The LeaseContract Concluded By Usufructuary Before The Cancelment


KOÇ N.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.111-132, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this article, we will examine the issue that if the owner of a real estate could want the evacuation of the leased real estate, if the right of usufruct is cancelled, by the demand of usufructuary, before the expiration of the deadline. We must say that, the subject of the article, is also a legal opinion, given by us, within the scope of Article 293 of Code of Civil Procedure, as part of a case that is on the revision of the decision instance. In that contract, the tenant is a private company, the owner of the real estate is a district municipality and the other part of the lease contract, the leaser, also usufructuary, is another private company.
"Hukuk yoluyla demokrasi" formülü, demokratik düzene geçiş, demokratik düzenin korunması ve pekiştirilmesinde hukuki yolların kullanılmasını ifade etmektedir. Buna karşılık "demokrasi yoluyla hukuk" ifadesi, hukuk kurallarının hazırlanması, kabulü ve uygulanmasında demokratik usul ve esaslara uyulmasını vurgulamaktadır. "Hukuk yoluyla demokrasi" formülü doktrin ve uygulamada yaygın kabul görse de, "demokrasi yoluyla hukuk" doktrinde sıkça kullanılan ve yerleşmiş bir kavram değildir. Bu çalışmada, hukuk yoluyla demokrasiye geçiş, hukuk yoluyla demokrasinin korunması ve pekiştirilmesi, demokrasi yoluyla hukuk yaklaşımı ve kozmopolit demokrasinin ulusal hukuk düzenleri üzerindeki olası etkileri, genel bir çerçevede incelenmektedir