Effect Of Menstrual Cycle On Body Composition


ESİN K., KÖKSAL E., HIZLI GÜLDEMİR H., GARİPAĞAOĞLU M.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.23-27, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: To evaluate the changes on body composition before and after menstruation by BIA and antropometric measurements. Material-Methods: The study was executed in 31 healthy women who had natural menstruation cycle and didn't use oral contraceptive. Measurements were taken in two times in 1-4 days before menstruation and at the day after the end of menstruation. Waist, hip, chest and mid-upper arm circumferences were measured. Body composition was determined by BIA. Results: Women aged 22 ± 3 years had 27.8 ± 1.6 day average menstruation period. Before menstruation, statistically significant increases were determined as 0.4 ± 0.69 kg in body weight, 0.6 ± 0.72 kg in total body water, 0.8 ± 1.05 kg in fat free mass, 1.4 ± 1.51 cm in chest circumference, 1.6 ± 2.54 cm in waist circumference and 0.9 ± 1.17 cm in hip circumference; but only body fat ratio was decreased because of the increase in total body water(p<0.05). Body fat ratio was increased significantly after menstruation (p<0.05). Nevertheless, no statistically significant difference has been observed in waist/hip ratio and mid-upper arm circumference in pre-post menstruation (p>0.05). Conclusion: It was determined an increase in body weight and fat free mass, but a decrease in body fat ratio before menstruation, due to the increase of total body water. It was concluded that body composition analyses might not accurate in menstruation time.
Amaç: Menstruasyon öncesi ve sonrasında vücut bileşiminde meydana gelen değişiklikleri biyoelektrik impedans analizi (BİA) ve antropometrik ölçümler ile değerlendirmektir. Materyal-Metod: Araştırma, 18-30 yaş arası doğal menstruasyon döngüsüne sahip ve doğum kontrol hapı kullanmayan 31 sağlıklı kadın üzerinde yürütüldü. Ölçümler menstruasyon başlamadan 1-4 gün önce ve bittikten sonraki gün olmak üzere 2 kere yapıldı. Bireylerin vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel, kalça, göğüs ve üst orta kol çevresi ölçümleri alındı. Vücut bileşimleri BİA yöntemiyle belirlendi. Bulgular: Yaş ortalaması 22 ± 3 yıl olan kadınların, ortalama menstruasyon aralığı 27.8 ± 1.6 gün olarak belirlendi. Menstruasyon öncesinde vücut ağırlığında 0.4 ± 0.69 kg, toplam vücut suyunda 0.6 ± 0.72 kg, yağsız vücut kütlesinde 0.8 ± 1.05 kg, göğüs çevresinde 1.4 ± 1.51 cm, bel çevresinde 1.6 ± 2.54 cm, kalça çevresinde 0.9 ± 1.17 cm şeklinde istatistiksel açıdan önemli artışların olduğu, vücut yağ oranında ise azalmanın olduğu gözlendi (p<0.05). Menstruasyon sonrasında sadece vücut yağ oranında anlamlı bir artışın olduğu görüldü (p<0.05). Bununla beraber pre - post menstruasyon dönemde bel / kalça oranı ve üst orta kol çevresi ölçümleri arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı saptandı (p>0.05). Sonuç: Menstruasyon öncesinde toplam vücut suyundaki artışa bağlı olarak vücut ağırlığında, iskelet kas kütlesinde, yağsız vücut kütlesinde artmanın ve vücut yağ oranında ise azalmanın olduğu belirlendi. Bu dönemde yapılacak vücut bileşimi ölçümlerinin yanıltıcı olabileceği kanısına varıldı.