The effects of the breast milk and formula milk on the growth of infant


KARATOPRAK N., ERSOY M., YAVRUCU S., CERAN Ö.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.44, no.1, pp.20-25, 2004 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

One hundred and twenty eight healthy infants followed on the polyclinic for children between 01.06.1996 and 01.06.2000 were studied from the birth to 24 months of age. We evaluated the growth according to the feeding-types. Infants were assigned in two groups; 62 infants were exclusively breastfed in the first 4 months; in the second groups 66 infants were predominantly formula fed. Weights lengths and head circumference were measured at birth and at 3., 6., 9., 12., 18., and 24. months of age. Body mass index was calculated in the study. The growth of infants in both groups were assessed according these measurements and male infants, who were exclusively breastfed had more weight gain after 12 months which was significantly between 18-24 months of age, these infants also showed significant increasing in height after 6 months persisting to 24 months. Head circumferences and body mass index didn't differ between the male infants. In neither of the parameters any significant difference was established in the female group.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Sağlam Çocuk Polikliniği'nde 01.06.1996 ve. 01.06.2000 tarihleri arasında doğumdan 24. aya kadar takip edilen 128 sağlam çocuk araştırmamıza alındı. Beslenme tiplerine göre büyümeleri değerlendirilmek amacıyla çocuklar iki gruba ayrıldı. 62 süt çocuğu ilk 4. ay sadece anne sütü ile, 66 süt çocuğu formül süt ile beslenmişti. Tartı, boy ve baş çevresi, doğumda, 3., 6., 12., 18. ve 24. aylarda ölçülerek ve vücut kitle indeksi hesaplanarak büyümeleri değerlendirildi. Sadece anne sütü ile beslenen erkek çocuklar 12. aydan sonra özellikle 18-24. aylar arasında anlamlı bir tartı artışı göstermişlerdi. Bu çocuklarda 6. aydan sonra 24. aya kadar devam eden anlamlı boy artışı da tespit edildi. Baş çevreleri ve vücut kitle indeksleri açısından erkek çocuklar arasında anlamlı fark bulunmadı. Anne sütü ve formül süt ile beslenen kız süt çocuklarında parametrelerin hiçbirinde herhangi bir anlamlı fark tespit edilmedi.