The Annulment of Annulment Decisions of Commercial Papers and Its Results


ERYİĞİT H.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.18, no.212, pp.129-173, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 212
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.129-173
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

The obligor under a negotiable instrument is obliged to render performance only against surrender of the instrument. Notwithstanding, the bearer of the instrument may not be able to surrender the instrument. A negotiable security that has been lost may be annulled by the court. With this annulation decision the bearer may exercise his/her rights without the surrender of the instrument. However, the court’s decision may have consequences against third parties who maintain tangible rights on the commercial paper. In order to eliminate the adverse effects, third parties should apply for the annulment of the annulment decision. Although any specific legal procedure is unanimitly recognized by the doctrine and Supreme Court. Within the scope of the article, the conditions to be sought in the application for the annulment of the annulment decision, the parties that may start legal procedure, the issues to be evaluated in the application are examined. Besides, the consequences of the annulment of the annulment decision on the commercial papers and the entitlement of those concerned, especially the situation of bona fide bearer, are evaluated.
Kıymetli evrakın borçlusu ancak senedin teslimi karşılığında ödeme yapmak ile yükümlüdür. Bazı hallerde senedin hamili tarafından teslimi mümkün olmayabilir. Kıymetli evrakın zayi olduğu durumlarda mahkeme tarafından iptaline karar verilebilir. Verilen iptal kararı ile birlikte hamil, senedin içerdiği hakkı, senedi teslim şartı aranmaksızın talep edebilmektedir. Fakat bu durum senet üzerinde maddi anlamda hak sahibi olmaya devam eden üçüncü kişiler aleyhine sonuçlar doğurabilmektedir. Bu aleyhe sonuçların ortadan kaldırılabilmesi için iptal kararının iptali yoluna başvurulması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılacak olan bu başvurunun içeriğine dair açık bir mevzuat hükmü mevcut değildir, ancak öğreti ve yargı kararları kapsamında söz konusu hukuki yolun varlığı kabul edilmektedir. Çalışma kapsamında, iptal kararının iptali şartları, iptal kararının iptalini talep edebilecek olanlar, başvuruda değerlendirilecek olan hususlar gerekçeleri ile incelenmektedir. Bunun yanı sıra, iptal kararının iptalinin senet ve ilgililerin senet üzerindeki hak sahipliğine ilişkin sonuçları, özellikle de iyiniyetli hamillerin durumu üzerinde durulmaktadır.