Demir Eksikliği Anemisine Etki Edt;n Faktörlerin ve Laharatuar Parametrelerinin Incelenmesi


ERTÜRK S., ÖNAL Z. E., BAYOĞLU SÖMEN D., AKICI N., GÜRBÜZ T., DEVECİOĞLU N. A., ...More

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, vol.44, no.1, pp.33-36, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 44 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Zeynep Kamil Tıp Bülteni
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.33-36
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

introduction and Aim: Since iron deficiency anemia in child can lead to dysfunction in mental and motor development, optimal care should be attended to prevention of this anemia. The goal of this study is, to investigate the duration of maternal breast-feeding , feeding w ith cow' s milk during the first two years and the effects of iron supplementation in hematalogic parameters. Material and Methods: This study involved 181 children who were 6 months-14 years old, hospitalized in HNH pediatric clinic with the diagnosis of iron deficiency anemia between 2006- 2008 years. All children were divided into three groups as: mi/d, moderate and severe. Birth weight, nutrition with cow' s mi/k, duration of breast-feeding, adequate iron intake related with the varying degrees ir on deficiency anemia and the effects of it in hematological parameters were evaluated. Results: The me an age value was significantly higher in the severe anemia group than the mild and moderate one s. The duration of breast-feeding was statistically significantly different between the mi/d and moderate anemia groups. Mi/d and moderate iron deficiency anemia were commonly seen in the infants who were breast-fed under 12 months old. Conclusion: W e concluded that, mothers should be educated about the importance of breast-feeding, nutrition fortified with iron and iron supplementation after six months, in order to prevent iron deficiency anemia.
Giriş ve Amaç: Çocukluk dönemindeki demir eksikliği anemisi mental ve motor gelişmede fonksiyon bozukluğuna sebep olabildiğinden, bu aneminin önlenmesi için özen gösterilmelidir. Bu çalış­ manın amacı, anne sütü alım süresi, ilk iki yaşta inek sütü alımı ve düzenli demir kullanımının kan parametreleri üzerine etkilerini araştırmaktır. Materyal ve Method: Bu çalışmaya 2006- 2008 yılları arasında HNH(Haydarpaşa Numune Hastanesi) Pediatri kliniğinde yatan ve demir eksikliği anemisi saptanan 6 ay-14 yaş arası 181 çocuk alındı. Tüm çocuklar aneminin ağırlığına göre hafif, orta ve ağır olmak üzere üç gruba ayrıldı. Doğum ağırlığı, inek sütü alımı, anne sütü kullanım süresi ve düzenli demir alımının aneminin ağırlı­ ğıyla ilişkisi ve hematolojik parametre/ere etkisi incelendi. Bulgular: Ağır anemi grubunun yaş ortalamaları hafif ve orta anemi gruplarından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,0001). Hafif ve orta anemi grupları arasında anne sütü kullanım süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=O,OOOJ). Anne sütü kullanım süresi 12 ayın altında olanlarda hafif ve orta şiddette anemi görülme sıklığı daha fazla bulunmuştur. Tartışma ve Sonuç: Biz bu çalışmada, demir eksikliği anemisinden korunmak için, anne/erin bebeklerini anne sütüyle besleme, demirden zenginleştirilmiş beslenme ve 4. aydan itibaren demir desteğinin önemi konusunda bilgilendirilmesi gerektiği sonucuna vardık.