Dijitalleşmenin Medyada Nefret Söylemine Etkisi


Creative Commons License

Özkır Y. (Editor)

Türkiye Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 2023

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Türkiye Araştırmaları Vakfı Yayınları
  • City: İstanbul
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma altı bölümden oluşmakta ve farklı başlıklarda dijitalleşmenin nefret

söylemine etkisi irdelenmektedir. Özellikle Ekşi Sözlük ve Twitter bağlamında

yapılan nefret söylemi incelemesinde dijitalleşmenin nefret söylemini çoğalttığını,

kitleselleştirdiğini ve ona geniş bir alan açtığı görülmektedir. İki platformdan

elde edilen veriler Türkiye’de yoğun şekilde muhafazakâr-dindar toplum

kesimlerine ve siyasi tercihlerine yönelik bir nefret dilinin buralarda kullanıldığını;

ötekileştirme, aşağılama, hakaret etme ve şeytanlaştırma yaklaşımlarının

yaygın olduğunu göstermektedir. İnanç temelli ayrımcılığın bir yansıması olarak

bu platformlarda İslam karşıtlığı ile bütünleşmiş içerikler bulunmaktadır.

Benzer şekilde etnik temelli ayrımcı yaklaşımların bu platformlarda Türkler,

Kürtler ve Araplar için de yoğun şekilde üretildiği görülmektedir. Türkiye bir

mekân olarak nefret söylemine tabi tutulmakta ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan’a yönelik nefret söylemine sahip içeriklerde yoğunlaşma olduğu

görülmektedir. Erdoğan’a yönelik nefret söyleminde neredeyse tüm nefret

söylemi çalışmalarında yer verilen kategorilere girecek şekilde içerik üretilmektedir.

Çarpıtma-yalan, şeytanlaştırma, hakaret-aşağılama, şiddete teşvik,

indirgeme-basitleştirme ve abartma-genelleme kapsamında nefret söylemleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yöneltilmektedir. Ayrıca çalışmadaki beşinci bölümde

Türkiye’de dindar-muhafazakâr-sağ-milliyetçi kesimlerin modernleşmenin

jakobenleşmesiyle birlikte nasıl öteki şeklinde konumlandırıldığına dair bir

arka plan bilgisi verilmekte ve dijitalleşmeyle birlikte bunun geldiği aşama üzerinde

durulmaktadır. Dolayısıyla bu bağlamdaki nefret söylemine sahip içeriklerde

hedef özne olarak kültürel bir karşıtlığın bulunduğu da görülmektedir.

Bu tablo, dijital mecraların nefret söylemi üzerinden kutuplaştırıcı bir boyutu

olduğuna işaret etmektedir.