ÇOCUK KARDİYOPULMONER HASTALIKLARINDA EGZERSİZ: SİSTEMATİK DERLEME


Creative Commons License

Dansuk E., Yurdalan S. U.

Selçuk Sağlık Dergisi, vol.4, no.2, pp.345-365, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Selçuk Sağlık Dergisi
  • Journal Indexes: ERIHPlus, Index Copernicus, Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.345-365
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu sistematik derlemede, çocuk kardiyopulmoner hastalıklarında uygulanan egzersiz eğitimi programlarının kapsamlı olarak araştırılması ve daha iyi anlaşılabilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: PubMed, Web of Science, Scopus, Clinical Trials.gov, CINAHL ve PEDro veri tabanlarında “çocuk, konjenital kalp hastalığı, astım, kistik fibrozis, kartagener sendromu, egzersiz” kelimeleri ile son 10 yılda (Ocak 2012-Ocak 2022) tarama yapılmıştır. İngilizce dilinde olan ve tam metnine ulaşılabilen araştırma makaleleri incelenmiştir. Erişilen 89 makale bu çalışmaya dahil edilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya uygun olmayan 76 çalışma dışlanmıştır. PRISMA bildirimi kriterleri esas alınarak analiz edilmiştir. Yapılan analizde, sekiz çalışmanın randomize kontrollü, beş çalışmanın ise deneysel çalışma olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Derlenen çalışmalar sonucunda çocuk kardiyopulmoner hastalıklarında egzersiz eğitim programlarının kas gücü, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi üzerinde iyileştirici etkisi olduğu saptanmıştır. Egzersiz temelli yaklaşımların hastaların kardiyopulmoner kapasitesini ve zindelik halini iyileştirdiği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, kardiyovasküler hastalıklar, respiratuar hastalıklar, egzersiz, rehabilitasyon.