Türkiye-Macedonia Bilateral Foreign Trade Analysis


Creative Commons License

Gürler M.

Technical Report, pp.1-29, 2022

  • Publication Type: Other Publication / Technical Report
  • Publication Date: 2022
  • Page Numbers: pp.1-29
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Kuzey Makedonya, Türkiye ile tarihi geçmişi ve coğrafi yakınlığının yanı sıra 2021 yılında 2,07 milyon nüfusu, 13,9 milyar doları aşan milli geliri ve 6.700 doları aşan kişi başına düşen milli geliri ile Türk ihracatçıları için cazip pazarlardan birisidir. Aynı şekilde, Türkiye de 2021 yılında 85 milyona yaklaşan nüfusu, 802,7 milyar doları aşan milli geliri, 9.539 doları aşan kişi başına düşen milli geliri ve 2021 yılındaki %11’lik bir büyüme performansı ile Kuzey Makedonyalı ihracatçılar için oldukça cazip bir pazar konumundadır. İki ülke arasında 1 Eylül 2000 tarihinden itibaren yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşmasının olması da iki ülke arasındaki dış ticaretin arttırılmasında önemli bir itici güç olacaktır. T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi verilerine göre 2021 yılsonu itibarı ile Türkiye’de faaliyette bulunan toplam yabancı firma sayısı 76.737 olurken, bunların 179 tanesi Kuzey Makedonya sermayeli firmalardır. Bu firmaların Türkiye’deki Doğrudan Yabancı Yatırımları (DYY) toplamı yaklaşık 3 milyon dolardır. TCMB verilerine göre Türk firmaları 2002-2021 döneminde yurtdışında toplam 55 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirirken, bunun yaklaşık 194 milyon dolarlık kısmını Kuzey Makedonya’ya yapmışlardır. Türk firmaları, 2021 yılında Kuzey Makedonya’ya yaklaşık 27 milyon dolarlık DYY yapmışlardır. Buna karşılık Türkiye’de 2020 yılında 11 Kuzey Makedonya firması yaklaşık 1,5 milyon TL tutarında, 2021 yılında ise 13 firma yaklaşık 11,2 milyon TL’lik yabancı sermaye ile kurulmuştur. İki ülke arasında ticaretin hedeflenen düzeye ulaşması için yapılabilecek girişimler sıralanmak istenirse:  Her iki tarafın firmaları diğer ülkede yatırımlarını arttırmalı, böylece hedef pazara daha yakın olunacak ve pazara yönelik stratejiler daha doğru belirlenecektir,  Her iki ülke firmalarının birlikte iş yapabilecekleri alanlar tespit edilebilir; böylece Türk ihracatçısı hem bu pazara açılmış olur, hem de teknoloji transferi ve yaparak öğrenme (Learning by Doing) sayesinde ileride kendi teknolojisini üretecek duruma gelebilir ve diğer pazarlarda da rakiplerine göre rekabet üstünlüğü kazanmış olur,  Pandemi ile birlikte kendisine yeni tedarik merkezi arayan Kuzey Makedonya firmalarına Türkiye’nin alt yapısı ve becerili işgücü ile iyi bir alternatif olduğu ve üretim üssü olduğu anlatılabilir, ayrıca artan lojistik maliyetleri nedeni ile Kuzey Makedonya gibi birçok pazara yakın olan Türkiye iyi bir üretim ve dağıtım merkezi olacaktır,  Türk firmaları içinde özellikle katma değeri yüksek ürün ihracatı yapan firmalarımız, Kuzey Makedonya’da Kuzey Makedonya firmaları ile veya tek başlarına yatırım yapabilirler, böylece bu pazara ve AB pazarına yönelik üretim Kuzey Makedonya içinde gerçekleşebilir, bu yeni oluşumun hammadde ve ara mal ihtiyacı ise Türkiye’den karşılanabilir,  Türk ihracatçıları Doğu Avrupa’da (Balkanlar’da) yer alan ve AB ile aralarında Serbest Ticaret Anlaşması & Ekonomik Entegrasyon Anlaşması olan Kuzey Makedonya’ya yatırım yapabilir ve bu ülkeye uygulanan tarife indirimlerinden Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin) kuralına da uyarak faydalanabilirler, bu firmalarımızın hammadde ve ara mal ihtiyacı ise Türkiye’den karşılanabilir böylece hem Kuzey Makedonya’ya hem de AB’ye ihracat dolaylı da olsa artmış olur,  Halihazırda 85 milyona yaklaşan nüfusuyla (nominal olarak) 19. en büyük ekonomi olan Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılına kadar ilk on ekonomi arasına girmeyi hedeflemektedir. Türkiye'nin elverişli coğrafi konumu, pandemi döneminde bile büyüyebilen birkaç ekonomiden birisi olması (2021 yılı büyüme oranı %11), geniş orta sınıfı, ortanca yaşı 32 olan genç nüfusu ve güçlü girişimci ruhu, yatırım ortamını olumlu etkilemektedir. Dünyanın en büyük ve en tanınmış markalarından bazılarının da aralarında olduğu toplamda 174,2 milyar 5 dolarlık yatırım gerçekleştiren 76.737 yabancı sermayeli firma Türkiye'de faaliyet göstermektedir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi).  Kuzey Makedonya pazarı sektörel kırılımda incelenmelidir; ülkenin ithalatında ağırlığı olan, ancak pazar payımızın düşük olduğu sektörler özelinde stratejiler belirlenmelidir,  Kuzey Makedonya pazarı ürün kırılımında incelenmelidir; ülkenin ithalatında ağırlığı olan, ancak pazar payımızın düşük olduğu ürünler özelinde stratejiler belirlenmelidir,  Kuzey Makedonya pazarına ara sıra ihracat yapan, daha önce yapmış ancak mevcut durumda yapmayan ve bu pazara hiç ihracat yapmamış ancak başka pazarlara ihracat yapan firmalarımıza yönelik bir anket çalışması yapabilir; böylece ihracat yapmada bu pazarda sorun yaşayan firmalarımızın sorunları tespit edilebilir ve bu sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapılabilir,  Kuzey Makedonya pazarına sürekli ihracat yapan firmalarımız ile kesintili ihracat yapan ve bu pazara hiç ihracat yapmamış ancak başka pazarlara ihracat yapan firmalarımız birlikte bir çalışma yapılabilir. Böylece, pazarı iyi bilen ihracatçılarımız diğer firmalarımıza mentorluk yapabilir. Bu çalışma, iki ülke arasındaki dış ticaretin arttırılması amacına yönelik mal ticareti analizini içermektedir. Çalışmada, iki ülkenin de hizmet sektörü dış ticareti analizi yapılmamıştır.