Can the Court Prevents the Dismissal of the Partner Which Has Defaulted in Payment of Prices of the Shares in Adjournment of Bankruptcy Process?


YEŞİLTEPE S. Ö.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.85-97, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The decision of adjournment of adjudication of bankruptcy aims to stop the pending proceedings and the court should takes all kinds of measures according to executive proceeding. For the appeals and exceptions arise form substantive law and rights of the third parties, court should not able to deliver a decision to disrupt or infringing upon essence of those rights. As a right that proceeds from substantive law, the dismissal of the partner which has defaulted in payment of prices of the shares cannot be utilized under executive proceeding. Therefore, court should not rule to stop the dismissal process as a measure of adjournment, subject to shareholders demand for adjournment of adjudication of bankruptcy.
İflas erteleme kararının etkisi, takiplerin durmasına yönelik olup, mahkemece takip hukukuna ilişkin muhafaza tedbirleri alınabilir. Alacaklıların maddi hukuk bakımından sahip oldukları defi ve hakların kullanılmasını engelleyecek veya bu hakların özüne zarar verecek, üçüncü kişilerin haklarını kısıtlayacak tedbirlere ise karar verilemez. Pay bedelini ifada temerrüde düşen pay sahibinin ıskat edilmesi, takip hukukuna ilişkin bir işlem olmayıp, kanundan kaynaklanan, maddi hukuka ilişkin bir haktır. Bu nedenle, pay sahibinin borca batıklık bildirimi ile iflasın ertelenmesini talep etmesi durumunda, mahkemece alınacak muhafaza tedbirleri kapsamında, borçlu pay sahibinin ıskat edilmesine engel olacak şekilde tedbir alması mümkün değildir.