Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DÜŞÜK DERECELI GLIAL KITLE PATOLOJIK TANISI ALAN VE TAKIPLERDE UPGRADE OLAN VAKA SERISI

Türk Nöroşirurji Derneği 35. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2022, vol.32, pp.110

SAGİTTAL KRANİOSİNOSTOZ VAKALARINDA ÇİFT CURVE LİNEER İNSİZYONLA YAKLAŞIM

Türk Nöroşirurji Derneği 35. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2022, vol.32, pp.41

DİASTOMETAMYELİ ve İNTRADURAL DİSK HERNİASYONU OLAN NADİR BİR OLGU

17. SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ KONGRESİ, ONLİNE, Turkey, 11 - 12 December 2021, vol.17, pp.104