Education Information

Education Information

  • 2005 - 2009 Expertise In Medicine

    Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Turkey

  • 1997 - 2004 Undergraduate

    Istanbul University, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Pr., Turkey