Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2016 - Continues Assistant Professor

    Istanbul Medipol University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Courses

  • Undergraduate Farmakognozi I

  • Undergraduate Fitoterapötikler

  • Postgraduate Besin Destekleri

  • Postgraduate Farmakognozide Pratik Çalışma Teknikleri

  • Undergraduate Farmakognozi Uygulama I

  • Postgraduate Drogların Morfolojik ve Mikroskobik İncelenmesi

  • Undergraduate Besin Destekleri