Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Romatoid Nodülü Taklit Eden Tendon Ksantomatozis Olgu Sunumu

KARADENİZ RADER ROMATOLOJİ DİJİTAL 2020, İstanbul, Turkey, 26 - 27 September 2020

Ofis Çalışanlarında Huzursuz BacakSendromunun Sıklığı

KARADENİZ RADER ROMATOLOJİ DİJİTAL 2020, İstanbul, Turkey, 26 - 27 September 2020

Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelerin Bası Yarasını Önleme ve Yönetme Bilgisinin Değerlendirilmesi

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 3.FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON GÜNLERİ-2019, İstanbul, Turkey, 03 December 2019

Renal Transplantasyon Sonrası Gelişen Akut Femoral Nöropati

ULUSLARARASI KATILIMLI 27.FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019

Boyun Fleksiyonunun İndüklediği Kord Kompresyonu: Hirayama Hastalığı

ULUSLARARASI KATILIMLI 27.FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019

Sağlıklı Bireylerde Kinezyo Bantlamanın El Kavrama Gücüne Akut Etkisi

ULUSLARARASI KATILIMLI 27. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019

Psöriatik Artritte Obezitenin Yasam Kalitesi, Psikolojik Durum ve Klinik Parametrelere Etkisi

ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ 2019, Antalya, Turkey, 20 - 24 March 2019

Bariatrik Cerrahi Sonrası Gelişen Lomber Radikülopati

ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ 2019, Antalya, Turkey, 20 - 24 March 2019

Neural Therapy Treatment of Acute Unilateral Bell’s Palsy: A Case Report

ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ 2019, Antalya, Turkey, 20 - 24 March 2019

Coexistence of Psoriasis and Sjögren’s syndrome: A Rare Occurrence

ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ 2019, Antalya, Turkey, 20 - 24 March 2019

Psöriatik Artritte Obezitenin Yaşam Kalitesi,Psikolojik Durum ve Klinik Parametrelere Etkisi

ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ 2019, Antalya, Turkey, 20 - 24 March 2019

Pre ve Postmenapozal Kadınlarda Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeyinin Karşılaştırılması

ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ 2019, Antalya, Turkey, 20 - 24 March 2019

Spinal Anestezi İçin Optimum Ameliyat Masası Yüksekliğinin Ergonomik Değerlendirilmesi

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Yalova, Turkey, 14 - 17 February 2019

Spondiloartropatide Web Tabanlı Bilgiler Erken Tanıya Yardımcı Olabilir Mi? Dönemsel Sonuçların Kantitatif Analizi

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2.FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON GÜNLERİ, İstanbul, Turkey, 25 January 2019

Ankilozan Spondilit Hastalarında Düşme Riskini Etkileyen Klinik ve Postural Parametreler

5.FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ OLGU TEMELLİ İNTERAKTİF EĞİTİM KURSLARI, İzmir, Turkey, 10 - 12 January 2019

Parkinson Hastalarında Ev Egzersiz Programının Denge Ve Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkisi

International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2018

Romatolojik Hastalıkların Tedavisi Hakkında İnternet Ne Kadar Güvenilir?

26. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2017

Botulinum toxin, lidocaine, dry-needling and sham dry needling injections in patients with myofascial pain

22nd International Conference on Oral Maxillofacial Surgery, MALBOURNE, Australia, 27 - 30 October 2015, vol.44, pp.54

Gebelikte Femur Başı Avasküler Nekrozu: Olgu Sunumu

25.ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2015

Uzun Süreli Çömelmeye Bağlı İki Taraflı Peroneal Sinir Hasarı

25.ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2015

De Quervain Senderomuna benzer olarak başlayan brakial arter trambozu: Olgu Sunumu

25.ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2015

Femur Boynu Yetmezlik Kırığı İle Prezente Olan Çölyak Hastalığı

25.ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2015

Popliteal Arter Trombozuna Bağlı İskemik Peroneal Nöropati

25.ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2015

Radiküler Ağrının Maskelediği Tibia Stres Kırığı OlguSunumu

5.ULUSAL OSTEOPOROZ KONGRESİ, Cyprus (Kktc), 5 - 09 November 2014, vol.20, pp.118

Books & Book Chapters

Nörorehabilitasyonda Kök Hücre Uygulamaları

in: Nörolojik Hastalıkların Rehabilitasyonu, Prof.Dr.Turgut Göksoy, Editor, BİLMEDYA (Bilimsel Medikal Yayıncılık Grup), İstanbul, pp.445-452, 2017

Spinal Balloon Nucleoplasty: Hypothetical Treatment for Herniated Nucleus Pulposus

in: Handbook of Spinal Cord Injuries: Types, Treatments and Prognosis (Neurology-laboratory and Clinical Research Developments), Tanya C. Berkovsky, Editor, NOVA Science Publishers Inc. , New York, pp.703-711, 2010