Education Information

Education Information

 • 2022 - 2023 Post Doctorate

  University of York, Institute of Biomedical Sciences, Department of Biology, England

 • 2016 - 2019 Doctorate

  Kastamonu University, Instıtute Of Scıence, Genetics and Bioengineering, Turkey

 • 2014 - 2016 Postgraduate

  Kütahya Dumlupinar University, Institute of Science, Biochemistry, Turkey

 • 2008 - 2013 Undergraduate

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Arts And Scıences, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Taçlı fiğ (Coronilla varia) ve gazelboynuzu (Lotus corniculatus) bitki ekstraktlarının meme kanseri hücrelerinde ın vitro sitotoksik etkilerinin moleküler seviyede incelenmesi

  Kastamonu University, Instıtute Of Scıence

 • 2016 Postgraduate

  Bortezomib ve BAPTA kombinasyonun 4T1 fare meme kanseri hücrelerinde çeşitli sinyal iletim yolları üzerindeki etkisi

Foreign Languages

 • C1 Advanced English