Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavinin Obstruktif Uyku Apne Sendromunun Prognozuna Etkisi: Randomize Kontrollü Klinik Çalışma


ÖZSAĞIR Z. B., SAĞLAM E., SEZER U., AKKOYUNLU M. E., BAYRAM M., BULUT H., ...More

TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 50. ULUSLARASI BİLİMSEL ÇEVRİM İÇİ KONGRESİ, Turkey, 05 November 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes