İntraoperatif Radyoterapi - 2023


Creative Commons License

Metcalfe E.

Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, 2023

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Radyoterapi; günümüzde kanser tedavisinde birçok solid organ tümöründe tek başına, cerrahi sonrasında, kemoterapi ve immünoterapi ile birlikte kullanılan, çağdaş cihaz ve yöntemler kullanılan, multidisipliner onkolojinin ayrılmaz bir parçasıdır.

İntraoperatif radyoterapi; cerrahi sırasında uygulanan bir radyoterapi modalitesidir. Hedeflenen dokuya direkt olarak etki eden intraoperatif radyoterapi ile çevre dokular minimum oranda etkilenmektedir. Yöntemin avantajı; cerrahi sırasında tam olarak çıkarılamayan kanserler veya gözle görülmeyen ama şüpheli bölgelere odaklanılabilmesidir.

İntraoperatif radyoterapi sayesinde; yüksek doz radyoterapi bir fraksiyonda verilebilmekte ve hedef yakınında mükemmel doz düşümü ile çevre organ ve dokuların yan etkisinden korunulabilmektedir.

Bu kitapta intraoperatif radyoterapinin temelleri, klinik uygulamaları, yan etkileri ve öneriler, güncel literatür eşliğinde, konularında deneyimli birbirinden değerli hocalarımızın gece gündüz demeden çalışmaları ve katkıları ile hazırlanarak sizlere sunulmuştur

Kitaba emeği geçen tüm hocalarımıza ve Türkiye Klinikleri Yazı İşleri ekibine teşekkürü borç biliriz.
Today, radiotherapy is an integral part of multidisciplinary oncology, which is used alone, after surgery, in combination with chemotherapy and immunotherapy in many solid organ tumors in the treatment of cancer, and in which modern devices and methods are used.

Intraoperative radiotherapy is a radiotherapy modality applied during surgery. Surrounding tissues are minimally affected by intraoperative radiotherapy, which directly affects the targeted tissue. The advantage of the method is that it can be focused on cancers that cannot be completely removed during surgery or on invisible but suspicious areas.

Thanks to intraoperative radiotherapy, high dose radiotherapy can be given in a fraction and side effects of surrounding organs and tissues can be avoided with perfect dose reduction near the target.

In this book, the basics, clinical applications, side effects and recommendations of intraoperative radiotherapy have been prepared and presented to you in the light of current literature, with the work and contributions of our valuable teachers, who are experienced in their fields day and night.

We would like to thank all our professors and Türkiye Klinikleri Editorial Team who contributed to the book.