Normal İşiten ve İşitme Kayıplı Bireylerin Romberg ve Keskinleştirilmiş Romberg


Creative Commons License

Ölçek G., Avcı S., Yağcı D.

3. Oto-Odyoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 05 June 2022, pp.39

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.39
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

 Vestibüler organlar ile kokleanın birbirine nöroanatomik olarak yakın olduğu bilinmektedir. Biz de yaptığımız çalışmada işitme kaybının statik dengeye olan etkisini ortaya koymayı hedefledik. Çalışmamız, rehabilitasyon merkezle rindeki işitme kayıplı bireylerle yürütüldü. Sensörinöral tip işitme kaybı olan (SNİK), 5-16 yaş aralığındaki 20 işitme kayıplı birey ile 5-16 yaş arasında normal işiten 20 birey çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya başlamadan önce dahil edilme kriterlerini kapsayan 18 soruluk bir demografik bilgiler formu dolduruldu ve buna göre çalışmaya dahil edilecek bireyler belirlendi. Proprioseptif sistem etkilendiğinde hasta gözler açık ayakta durabilir ancak gözler kapatıldığında salınır veya düşer, bu belirtiye Romberg belirtisi denir. Hastadan ayakları bitişik, kolları göğüs üzerinde katlanmış bir şekilde durulması istenir. Hastadan tandem pozisyonda (topuk ve parmak ucu bitişik) veya yumuşak bir zeminin üzerinde durması istenerek denge durumunu gözlem yoluyla ölçülmesine “Keskinleştirilmiş Romberg Testi” denilir. Bu iki testin de negatif olarak kabulü için hasta ayakta durma pozisyonunda düşmeden veya salınımda önemli bir artış olmadan 30 saniye boyunca dengesini gözleri kapalı olarak sağlayabilmesi gereklidir. Testin pozitif olarak kabul edilmesi gözler kapalı konumda iken artan sallanma ya da bir düşüş gözlenirse kabul edilir. Vestibüler sistemde veya proprioseptif sistemde bir bozukluk varsa hasta ayakta denge- de duramayarak sallanma ve özellikle lezyon tarafına doğru düşme eğiliminde olacaktır. Bu çalışmadaki veri analizi için değerleri Chi Kare testi ölçümü ile değerlendirilmiştir. İşitme kayıplı bireylerin normal işiten bireyler ile romberg ve keskinleştirilmiş romberg testleri karşılaştırıldığında anlamda bir farklılık görülmüştür (p<0.05). Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar literatürdeki diğer sonuçları desteklemektedir.