Yaygın skalp tutulumu olan anjiosarkom tanılı hastada palyatif tüm skalp ışınlama tekniği Olgu sunumu


ÖZEN A., DURUER K., ŞAYLISOY S., METCALFE E., DEMİRKAYA Ö., akçay m., ...More

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, vol.25, no.3, pp.195-198, 2015 (Peer-Reviewed Journal)