Radyasyon Onkolojisinde Etik Konular


Creative Commons License

Metcalfe E.

Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Bu kitapta; Radyasyon Onkolojisi alanını ilgilendiren etik konuların okuyuculara bütünlük gözeten şekilde sunulması planlanmıştır. Kitaba katkı veren yazarlar hem etik konulara ilgileri bilinen Radyasyon Onkologları, hem de Klinik Etikçiler arasından belirlenmiştir. Radyasyon Onkolojisinde aydınlatılmış onam başlığında genel olarak ele alınan onam süreci ve klinik etik sorunlar, kırılgan gruplar olarak pediatrik hastalar ve geriatrik hastalar açısından ayrıca ayrıntılandırılmıştır. Radyasyon Onkolojisi özelinde klinik araştırmalarda etik ve yayın etiği konuları incelenmiştir. Palyatif bakım, yapay beslenme ve tamamlayıcı tıp kullanımı konularında Radyasyon Onkolojisi klinik pratiğinde karşılaşılan etik sorunlar ayrıntılandırılmıştır. Radyasyon Onkolojisi klinik pratiğinde tıbbi hataların hastaya açıklanması ve nafile tedavi kavramları etik açıdan değerlendirilmiştir. Son olarak, COVID-19 pandemisi sürecinde Radyasyon Onkolojisinde karşılaşılan etik konular sunulmuştur.

Bu kitabın gerek Onkoloji disiplinleri genelinde, gerekse Radyasyon Onkolojisi disiplini özelinde etik sorunlar açısından görüş bildirilmesinde bireysel önbilgilenme gereksinimini gidermeye yönelik olarak kullanılabilmesi dileğiyle.

Doç. Dr. Aslıhan AKPINAR
Editör

Doç. Dr. Eda YİRMİBEŞOĞLU ERKAL
Editör

Prof. Dr. Haldun Şükrü ERKAL
Editör