INTERNET OF THINGS IN DIGITAL MARKETING: WEARABLE TECHNOLOGIES


KARAMEHMET B.

Turkish Studies (Elektronik), vol.14, no.2, pp.521-537, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

As the marketing world tries to reach mobile users, a wearable technology market has emerged which will make things even more complicated. This market will lead marketing world to big innovation investements and it will make compulsory marketing strategies be changed and developed in this field. It is predicted that the biggest change in marketing will be in the field of e-marketing. The great breakthrough and development in the wearable technology market allows marketing professionals to conduct more research on the subject. It becomes clear that wearable technologies can more effectively use communication tools such as notifications or e-mails when marketing researchers conduct digital marketing research to be delivered to users. It is obvious that wearable technology tools, which currently do not provide simultaneous monitoring, are likely to provide users with simultaneous access to data such as health, sports and entertainment in the future. This ongoing evolution is not a negative situation for brands. On the contrary, if this development is evaluated in the field of marketing, contents that attract more attention of users can be prepared. This study investigated the market of wearable technology and presented suggestions for marketing academicians and marketing professionals. In this study literature research was done firstly. News about the subject has been evaluated. Although this issue is being considered in Turkey and newly developing, it attracts the potential of the wearable technology market in the world. As a result of this study, it is suggested that the studies to be done in the field of digital marketing be done considering the wearable technology market.
Pazarlama dünyası mobil kullanıcılara ulaşmaya çalışırken, işleridaha da karmaşık hale getirecek olan giyilebilir teknoloji pazarı ortayaçıkmıştır. Bu pazar, dijital pazarlama dünyasını büyük inovasyonyatırımlarına yöneltecek, pazarlama stratejilerini bu alandadeğiştirmelerini ve geliştirmelerini zorunlu kılacaktır. Pazarlamaalanındaki en büyük değişimin e-pazarlama alanında olacağıöngörülmektedir. Giyilebilir teknoloji pazarındaki büyük atılım vegelişim, pazarlama profesyonellerinin konuyla ilgili daha çok araştırmayapmasına olanak sağlamaktadır. Pazarlama akademisyenlerinin dijitalpazarlama araştırmaları yaparken giyilebilir teknolojiler sayesindekullanıcılara ulaştırılacak bildirimler veya e-postalar gibi iletişimaraçlarını daha etkin şekilde kullanabilecekleri gerçeği ortayaçıkmaktadır.Şimdilik eş zamanlı olarak izleme imkanı tanımayan giyilebilirteknoloji araçları, gelecekte kullanıcıların sağlık, spor ve eğlence gibiverilerine eş zamanlı olarak ulaşabilme imkanı sunacağı açıktır.Süregelen bu evrim markalar için olumsuz bir durum değildir. Aksine bugelişim pazarlama alanında değerlendirildiği takdirde, kullanıcılarındaha çok dikkatini çekecek içerikler hazırlanabilir.Bu çalışma ile giyilebilir teknoloji pazarı incelenmiş, pazarlamaakademisyenlerine ve pazarlama profesyonellerine konuyla ilgili önerilersunulmuştur. Bu amaçla yapılan bu çalışmada öncelikle literatürtaraması yapılmıştır. Konuyla ilgili çıkan haberler değerlendirilmiştir. Herne kadar bu konu Türkiye’de yeni gelişiyor ve kabul ediliyor olsa dadünyada giyilebilir teknoloji pazarının potansiyeli dikkat çekmektedir. Bu çalışma sonucunda dijital pazarlama alanında yapılacakçalışmaların giyilebilir teknoloji pazarındaki potansiyeli de dahil ederekincelenmesi önerilmektedir.