Karakoç Sarkis, Külliyat-ı Kavanin, c. I-II


Aydın M. A., Gedikli F., Akman M., Ekinci E. B., Kenanoğlu M. M.

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2007

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2007
  • Publisher: Türk Tarih Kurumu Yayınları
  • City: Ankara
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Osmanlı tarihi ve bilhassa hukuk tarihi bakımından çok değerli olan bu derlemenin ilk bölümlerinde daha çok gayrimüslimlerle ve özellikle Ermenilerle ilgili belgeler toplanmış; sonraki bölümlerinde Tanzimat sonrası dönemde her konudaki kanun, nizamname, muahedeler derlemeye alınmıştır.50 dosyadan oluşan bu derlemede, yaklaşık 450 yıllık bir süreyi içine alan 4717 belge bulunmaktadır. Bu kapsamlı derlemenin beş ciltlik fihristinin yeni yazıya çevirisi olan bu çalışma, araştırmacılara sağlayacağı kolaylık açısından dikkate değerdir.