Osmanlı Hukuku Devlet-i Aliyyenin Temeli


Aydın M. A.

İSAM, İstanbul, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: İSAM
  • City: İstanbul
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Orduların gücüyle büyük askerî zaferler ve geniş topraklar kazanılabilir. Ama bu topraklar üzerinde yaşayan insanları uzun yıllar bir devlet çatısı altında tutmak için sadece orduların gücü yetmez. Bu insanları bir arada tutacak bir devlet ve hukuk düzenini, beraber yaşama arzusunu da hayata geçirmek gerekir. Osmanlı Devleti’ni kuranlar ve büyütenler bunu başarmışlar, güçlü bir devlet yapısını, âdil bir hukuk düzenini ve beraber yaşama arzusunu destekleyen sosyal bir yapı oluşturmuşlardır.
Elinizdeki kitap bu çok yönlü yapının hukuk ve yargı yönünü aydınlatmayı hedeflemektedir. Osmanlı hukukunun genel yapısı, milletimizin asırlar boyunca oluşturup geliştirdiği devlet ve idare geleneğinin Osmanlı dönemi hukukuna etkisi, kanunnameler ve onların Osmanlı hukukundaki yeri ve fonksiyonu, öte yandan İslam hukukunun uygulanmasına Osmanlılar’ın getirdiği yorum zenginliği, siyasi ve ilmî otoritenin bu zenginliğin oluşmasında birlikte oynadığı rol, uygulamada karşılaşılan problemler ve çözüm yolları, mahkemelerin yapısı, işleyişi, mahkemelerin işleyişinde kullanılan hukukî imkânlar, fetvalar ve müftüler, resmî mezhep anlayışı ve bu anlayışın Osmanlı hukuk tarihinde geçirdiği değişimle bir içtihat hukuku olan İslam hukukunun kanun hukuku olmaya doğru geçirdiği evrim, bir kitap hacmi çerçevesinde ele alınıp işlenmeye çalışılmıştır.