Constitutionalism and Constitution Making in the Divided Societies


ÇATTIK M.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.53-70, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Constitution making is a subject that is often discussed because of its importance. Nevertheless, when the issue of constitution making is examined, it is seen that some societal differences are often overlooked. In fact, there are much more problems in some societies than the others, and these problems also influence constitution making. For this reason, it is clear that the constitution making process in these societies, which can be called divided societies, should be handled separately. Indeed, there are supporting studies in the doctrine. On the other hand, constitutionalism is a decisive considertion in the emergence and development of the notion of constitution. In this regard, the handling of the constitution making in the divided societies in the context of constitutional thought may be guiding and leading to new conclusions.
Anayasa yapımı taşıdığı önem nedeniyle sıklıkla ele alınan bir konudur.Bununla birlikte, anayasa yapımı konusu incelenirken çoğunlukla bazı toplumsalfarklılıkların göz ardı edildiği görülmektedir. Esasında kimi toplumlardadiğer toplumlara göre çok daha fazla sorunun mevcut olduğu ve bu sorunlarınanayasa yapımını da etkilediği ortadadır. Bu nedenle kutuplaşmış toplumlarolarak isimlendirilebilecek bu toplumlardaki anayasa yapımı sürecinin ayrıca elealınması gerektiği açıktır. Nitekim doktrinde de bu yönde çalışmalar mevcuttur.Diğer taraftan, anayasacılık fikri, anayasa kavramının ortaya çıkıp gelişmesindebelirleyici bir düşüncedir. Bu bağlamda, kutuplaşmış toplumlarda anayasayapımının anayasacılık düşüncesi çerçevesinde ele alınması, yol gösterici ve yenisonuçlara götürücü nitelikte olabilecektir.