Kadı Sicillerinde İstanbul


Aydın M. A.

İsam Yayınları, İstanbul, 2011

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2011
  • Publisher: İsam Yayınları
  • City: İstanbul
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Bu eser İSAM ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın ortak projesi olarak Osmanlı mahkeme defterleri arasından hazırlanan on beş ciltteki kayıtlardan yapılan seçmelerden oluşmaktadır. Bilindiği gibi Kadı Sicilleri, konu zenginliği, hukuki ve sosyal olaylara yaklaşım biçimi ve mahkemelerin Osmanlı devlet yapısı içerisindeki yeri ve işlevi açılarından konunun uzmanları yanında uzman olmayan çok sayıda aydının da ilgisini çekmektedir. Bu eser, söz konusu ilgiye cevap mahiyetinde hazırlanmıştır.Eserde görüleceği üzere seçilen kayıtlar, hukuk ve sosyal hayat ağırlıklı bir tasnife tabi tutularak Osmanlı hukukuna ait giriş bölümü ve her bölümün başına eklenen bilgilerle zenginleştirilmiştir. Her kayıttan sonra, kayıtların asıl defterdeki yerleri parantez içinde gösterilmiş ve her kaydın tarihi belirtilmiştir.Bu eserle birlikte Osmanlı’da hayatı ve toplumu ilgilendiren pek çok konu, uzmanı olsun ya da olmasın konuya ilgi duyan her kesim için gün yüzüne çıkacaktır.