THE FATE OF THE DIGITAL DEVICE CONTAINING CRIME DATA


AYDINER Ö. F.

Yargıtay Dergisi, vol.50, no.2, pp.433-454, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 50 Issue: 2
  • Publication Date: 2024
  • Journal Name: Yargıtay Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.433-454
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No

Abstract

In Criminal Procedure Law, in order to be charged with a crime and to present the issues related to the crime in the trial, it is necessary to obtain evidence that the crime has occurred. Obtaining and preserv- ing evidence; It is of great importance at every stage before, during and after the trial. While search and seizure measures were envisaged to obtain physical evidence; With the developing technology, virtual evidence has emerged. In terms of obtaining this evidence, in Article 134 of our Code of Criminal Procedure; A separate measure is envis- aged, including search, copying and seizure institutions. Virtual evidence is stored in digital devices, and unlike physical evidence, their acquisition and preservation processes require a sepa- rate procedure and care. In physical evidence, how to decide the fate of the evidence; It has become quite clear with the regulations and developing jurispru- dence. However, since devices containing virtual evidence are only 25-30 years old, there is no clear legislative provision; Decisions are made with the guidance of practitioners through jurisprudence and the comparative application of the legislation. In our article; By mentioning under what conditions which of these applications should be chosen and the special procedures applied for digital devices; The perspective of criminal justice practitioners will be presented with a holistic approach.
Ceza Muhakemesi Hukukunda, bir suç isnadında bulunulabilmesi ve yargılamada suça dair hususların ortaya konulabilmesi için suçun vu- kuu bulduğuna dair delillerin elde edilmesi gerekmektedir. Delillerin elde edilmesi ve korunması; yargılama öncesi, sırası ve sonrası her aşamada büyük önem taşımaktadır. Cismi delillerin elde edilmesi için arama ve elkoyma tedbirleri öngörülmüşken; gelişen teknoloji ile birlikte ortaya sanal deliller çıkmıştır. Bu delillerin elde edilmesi bakımından Ceza Mu- hakemesi Kanunumuzun 134.maddesinde; arama, kopyalama ve elkoyma müesseselerini içeren ayrık bir tedbir öngörülmüştür. Sanal deliller, dijital aygıtlarda barınmaktadır ve cismani delil- lerden farklı olarak elde edilme ve muhafaza süreçleri ayrı bir prose- dür ve itina gerektirmektedir. Cismani delillerde, delilin akıbetine nasıl karar verileceği; yapılan düzenlemeler ve gelişen içtihat ile oldukça netleşmiştir. Ancak sanal delil içeren aygıtlar henüz 25-30 yıllık bir geçmişe dayandığından net bir mevzuat hükmü bulunmamakta; uygulayıcıların içtihadi yönlendir- mesi ve mevzuatın kıyasen uygulanması ile karar verilmektedir. Makalemizde; bu uygulamaların hangisinin ne koşullarda seçi- leceği ve dijital aygıtlar bakımından uygulanan özel usullerden bahse- dilerek; bütüncül bir yaklaşım ile ceza yargısı uygulayıcılarının bakış açısı ortaya konulacaktır.