Çocuklara Anatomik Tarif ve Ultrasonografi Eşliğinde Perkütan Santral Venöz Kateter Takılması Yöntemlerinin Karşılaştırılması - Tek Merkez Deneyimi


YILDIZ Y., ULUKAN M. Ö., CANTÜRK E., GÜL Y. G., ERKANLI K., DEMİRARAN Y., ...More

GOGUS-KALP-DAMAR ANESTEZI VE YOGUN BAKIM DERNEGI DERGISI, vol.25, no.3, pp.152-158, 2019 (Peer-Reviewed Journal)