Bölgelere Göre Radyoterapi Yan Etkileri Ve Yan Etkilere Yaklaşım


Creative Commons License

Metcalfe E.

Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, 2024

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2024
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Değerli Okuyucular,

Kanserle mücadelede multidisipliner tedavinin bir parçası olan radyoterapi, yüksek enerjili radyasyon kullanılarak uygulanan önemli ve etkin bir tedavi yöntemidir. Radyoterapi; farklı evrelerdeki birçok solid organ tümörünün tedavisinde küratif veya palyatif amaçla kullanılır.

Radyoterapide her ne kadar kanserli doku hedef alınsa da tümörü çevreleyen sağlıklı dokular da bir miktar radyasyondan etkilenebilmektedir. Bu sebeple, tedavi planı oluşturulurken, tümöre maksimum doz verilirken aynı zamanda sağlıklı dokunun korunması önem arz eder. Radyoterapinin günlük seanslara bölünerek verilmesi normal dokuların korunmasında önemli bir rol oynar.

Radyoterapinin yan etkileri, tedavi sürecinin hemen ardından ortaya çıkabileceği gibi, aylar sonra da görülebilir. Bu yan etkiler, genellikle tedavi edilen bölgeyle sınırlı olup, akut veya geç yan etki olarak adlandırılır.

Radyoterapinin yan etkileri, birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilir ve şiddeti değişebilir. Hastanın yaşı, genel sağlık durumu, tedavi alacağı bölgenin büyüklüğü ve bu alanda bulunan kritik organlar, radyoterapinin dozu ve fraksiyonasyonu yan etkilerin oluşma olasılığını etkileyen önemli faktörlerdir. Sağlık ekibinin deneyimi, kullanılan ekipman ve modern tedavi teknikleri de yan etkilerin azaltılmasında büyük önem taşır.

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte; radyoterapi alanında kullanılan yüksek teknolojili cihazlar ve planlama sistemleri ile yan etkileri en aza indirgeme konusunda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir.

Bu kitapta bölgelere göre radyoterapiye bağlı yan etkiler ve tedavilerine yaklaşım konusu güncel literatür eşliğinde irdelenmiştir. Emeği geçen değerli hocalarımıza ve bize bu imkânı sağlayan Türkiye Klinikleri ekibine teşekkürlerimizi sunarız.

Sağlıkla kalın.