Akut dönemdeki kronik şizofreni hastasında yüksek doz n asetilsistein uygulaması Olgu sunumu


ÖNÜR N. S., BOYRAZ R. K., KOÇER E., DEVECİ E., KIRPINAR İ.

50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Turkey, 12 - 16 November 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes