Dengeli Skor Kart Temelli Yeni Hizmet Geliştirme Uygunluğunun Bulanık Mantık Çerçevesinde Hibrit Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Ile Karşılaştırmalı Analizi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama


YÜKSEL S., DİNÇER H. (Executive)

2017 - 2019

  • Begin Date: May 2017
  • End Date: January 2019