Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Medipol Mega Üniversite Hastanesi HCMV DNA Verileri: 5 Yıllık Analiz

XL. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2022, pp.440-441

Günümüzden Geleceğe Potansiyel Salgın Tehditleri

XL. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2022, pp.144

PML ve HIV/AIDS ile İlgili Yayınların Bibliyometrik Analizi: 1983-2021

XL. Uluslarararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2022, pp.621

Sağlık Çalışanlarında İnaktif COVID-19 Aşısına Karşı Hümoral İmmun Yanıtın Değerlendirilmesi

XXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022

Rapid Detection of Carbapenemase-Producing Bacteria

10th Balkan Congress of Microbiology, 16 - 18 November 2017

Metrics

Publication

42

Citation (WoS)

25

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

30

H-Index (Scopus)

4

Citation (Scholar)

50

H-Index (Scholar)

4

Project

7

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals