Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Semiotic Analysis Of Death Mechanics In Digital Games According To Game Genres

Icoms / Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu, 14 - 15 November 2023, pp.20-21

HİLE VE DAMGA: ÇEVRİM İÇİ OYUN HİLESİNİN SOSYAL ETKİLEŞİMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

10. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 May 2023

Gözetim Temalı Dijital Oyunlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

The International Symposium on Communication and Technology with its Philosophical Dimensions, İstanbul, Turkey, 14 January 2023