Education Information

Education Information

 • 2015 - 2020 Doctorate

  İstanbul University-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Halic University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Istanbul University, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Hemşirelik öğrencilerinin mesleki hazır oluşluk algılarının güçlendirilmesinde simülasyon stratejisinin etkisi

  İstanbul University-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 • 2011 Postgraduate

  Değişik sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin farklılık iklimine yönelik algılarının karşılaştırılması

  Halic University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik (Yl) (Tezli)