Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

 • 2018 - Continues Head of Department

  Bayburt University

 • 2020 - 2020 Head of Department

  Bayburt University

 • 2018 - 2018 Head of Department

  Bayburt University

Courses

 • Undergraduate Eğitimde Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Sınıf Yönetimi

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Undergraduate Eğitime Giriş

 • Undergraduate Okullarda RPD Uygulamaları 1

 • Undergraduate Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

 • Undergraduate İstatistik II

 • Undergraduate Kurum Deneyimi

 • Undergraduate Rehberlik Ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması

 • Undergraduate Türk Eğitim Sistemi ve Okul Deneyimi

 • Undergraduate Kaynak Tarama ve Rapor Yazma

 • Undergraduate Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Postgraduate RPD'da Güncel Sorunlar

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Postgraduate Eğitim Yönetimi RPD İlişkisi Sustainable Development

 • Undergraduate Türk Eğitim Tarihi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması II

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri I

 • Undergraduate Bilim Tarihi

 • Undergraduate Okullarda Gözlem