Education Information

Education Information

 • 2011 - 2016 Doctorate

  Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Dr), Turkey

 • 2007 - 2008 Postgraduate

  Yeditepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Dokuz Eylul University, Buca Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Öğretmen yetiştirme standartları konusunda bir sistematik literatür inceleme

  Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Dr)

 • 2008 Postgraduate

  Okul merkezli yönetim sistemine ilişkin öğretmen görüşleri

  Yeditepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English