Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Expert

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, Ankara Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

 • 2014 - 2017 Research Assistant

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, Ankara Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

 • 2002 - 2007 Research Assistant

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Courses

 • Doctorate Bronkopulmoner displazide uzun dönem morbiditeler

 • Doctorate Yenidoğanda RSV enfeksiyonu ve profilaksi

 • Doctorate Noninvaziv ventilasyon stratejileri

 • Doctorate Doğum odasında canlandırma

 • Doctorate Bronkopulmoner displazi risk faktörleri/tanı/önleyici stratejiler

 • Doctorate Şilotoraks tanı ve tedavisi