Education Information

Education Information

 • 2007 - 2011 Expertise In Medicine

  Yediikule Göğüs Hastalıkları Eğt. Ve Arş. Hastanesi, Turkey

 • 1998 - 2004 Undergraduate

  Ege University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2011 Expertise In Medicine

  Türk popülasyonunda endotelin-1 geni (+134insa/dela) polimorfizminin kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile ilişkisi

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English