Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Retrorektal Kitlelere Yaklaşımımız.

2. Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi, Malatya, Turkey, 21 - 22 September 2018

Sağ Kolon Kanserinde Komplet Mezokolik Eksizyonunun Minimal İnvaziv Yöntemlerle Cerrahisi

1. Gastrointestinal Araştırma Kongresi, Malatya, Turkey, 10 March 2018

Sleeve Gastrektomi: Laparoskopik mi? Robotik mi?

20. Ulusal Cerrahi Kongresi-15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016

Nadir Akut Batın Sebebi: Jejunal Divertikül Perforasyonu

20. Ulusal Cerrahi Kongresi-15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016

Boğulmuş kasık fıtığında laparoskopi ilk seçenek olmalı mı?

20. Ulusal Cerrahi Kongresi-15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016

A postoperative wound myiasis with Sarcophaga species

The 7th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Tiflis, Georgia, 30 September - 03 October 2015

Rektal Kanserli Hastalarda Laparoskopik aşağı Anterior Rezeksiyon Sonrası Yapılan Saptırıcı İleostomilerin Akıbeti

XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi ve VIII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 May 2015 Sustainable Development

Derin Ven Trombozu Profilaksisinin Genel Cerrahi Pratiğinde Yeri

19. Ulusal Cerrahi Kongresi-14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014

İnce Barsak Tıkanıklıklarının Nadir Sebebi: Bezoar

19. Ulusal Cerrahi Kongresi-14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014

Appendiks Tümörleri: Retrospektive Klinikopatolojik Analiz

19. Ulusal Cerrahi Kongresi-14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014

Laparoskopik Total Ekstraperitoneal Herni Tamiri Deneyimlerimiz

19. Ulusal Cerrahi Kongresi-14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014

Oral Yoldan Rektal Yaralanmaya Neden Olan Yabancı Cisimler 2 Vaka Sunumu

19. Ulusal Cerrahi Kongresi-14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi., Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014

Cerrahi endoskopi ünitemize ait alt gastrointestinal endoskopi sonuçlarının retrospektif analizi

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi-VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 May 2013

Spermatik Korda İnvaze Sigmoid Kolon Tümörü:Olgu Sunumu

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi-VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 May 2013

Nadir bir amyand herni: Plastrone apandisit

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi-VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 May 2013

Akut apandisit tanısında LINTULA, RIPASA ve Alvarado Skorlamalarının Karşılaştırılması

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi-VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 May 2013

Akut apandisitte nötrofil/lenfosit oranı ve MPV’nin tanısal değeri

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi-VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 May 2013

Comparison of 10 mm and 5 mm sealing devices in laparoscopic sigmoid and rectal tumor

2nd Biennial Meeting. New technologies in colorectal surgery, Torino, Italy, 15 - 17 June 2011, vol.15, pp.215-253

The effect of laparoscopy on sphincter preservation in low and mid-low rectal cancer

2nd Biennial Meeting. New technologies in colorectal surgery, Torino, Italy, 15 - 17 June 2011, vol.15, pp.215-253

Comparison of 10 mm and 5 mm Sealing Devices in Laparoscopic Sigmoid and Rectal Tumor Resections

2nd Biennial International Meeting of the Eurasian Colorectal Technologies Association, Turin, Italy, 15 - 17 June 2011

Pneumotosis cystoides intestinallis due to pyloric stenosis: a case report

10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Antalya, Turkey, 13 - 17 May 2009

Cardiac penetrating injuries: single instution experience

10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Antalya, Turkey, 13 - 17 May 2009

Books & Book Chapters

Polipektomi

in: Gastrointestinal Endoskopi, Kement Metin Kilciler Güldem, Zeybek Nazif, Editor, Habitat Yayıncılık, İstanbul, pp.299-322, 2016