Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Selcuk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji (Dr) (Tıp), Turkey

 • 2002 - 2010 Undergraduate

  Istanbul University, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Pr., Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Açlık kuramına yeni bir bakış:Arkuat çekirdeğin optogenetik olarak uyarılmasının kognitif davranış üzerine etkisi

  Selcuk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji (Dr) (Tıp)