Education Information

Education Information

 • 2009 - 2016 Doctorate

  Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi (Dr) (Tıp), Turkey

 • 2002 - 2008 Expertise In Medicine

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1995 - 2002 Undergraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Turkey

Dissertations

 • 2023 Expertise In Medicine

  Koroner arter stentlerinde patensinin belirlenmesinde 16 dedektörlü bilgisayarlı tomografi ile konvansiyonel anjiyografinin karşılaştırılması

  Ataturk University, Tıp Fakültesi

 • 2016 Doctorate

  Sternum, sternoklavikuler ve sternokostal eklemlerin anatomisi, varyasyonu ve patolojilerinin manyetik rezonans görüntüleme bulguları

  Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi (Dr) (Tıp)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022European Diploma in Breast Imaging

  Health&Medicine , EUROPEAN SOCIETY OF BREAST IMAGING