Education Information

Education Information

 • 1994 - 1999 Doctorate

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon (Dr), Turkey

 • 1990 - 1994 Postgraduate

  University of Exeter, England

 • 1982 - 1986 Undergraduate

  Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Örgütsel öğrenme iklimi ve örgüte bağlılık ilişkisi: Bir alan araştırması

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon (Dr)

 • 1993 Postgraduate

  An Evaluation of Export Financing System in Turkey

  University of Exeter