Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yasama Denetimi

Yeni Türkiye , vol.23, no.94, pp.471-477, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

-

Çağdaş Yerel Yönetimler , vol.14, no.1, pp.55-70, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Avrupa Parlamentosu’nda İntergruplar: Türk Çıkar Gruplarının İntergruplarla Etkileşimi

2.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.848

Books & Book Chapters

Anayasa Yapım Süreci: Kapsam, Aktörler ve Parametreler

in: Yeni Anayasa Vizyonu Cilt 2, A. Nohutçu,K. Öztürk, Editor, Savaş Yayınları, Ankara, pp.1-10, 2023

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Siyaset Süreci

in: Farklı Boyutlarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Akman, Elvettin, Editor, Nobel Yayınları, Ankara, pp.25-46, 2021

XX!. Dönem TBMM: 28 Şubat'ın Gölgesinden Kriz Dalgasına Savrulan Siyaset

in: Yüzüncü Yılında TBMM, Tekin, Yusuf, Editor, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara, pp.731-770, 2020

Covid-19 Sonrasında Yönetsel Kapasite Demokrasi Bağlamında Devletlerin Geleceği

in: Küresel Salgının Anatomisi, Şeker, Muzaffer, Özer, Ali, Korkut, Cem, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, pp.255-278, 2020

Geleceğin Türkiyesinde Yönetim

İlke Yayıncılık, İstanbul, 2019

Siyasal Rejim, Siyasal ve Siyasal Sistem Bağlantısı

in: Türk Siyasal Kültür Havzaları, Elik, Süleyman - Gündüz, Cihan, Editor, Global Research Thinking Center, Kütahya, pp.39-46, 2019

”Kırgızistan’xxda Türk Siyasal Kültürü ve Toplumsal Katılım Süreci 2010-2019

in: Türk Siyasal Kültür Havzaları, Elik, Süleyman - Gündüz, Cihan, Editor, Global Research Thinking Center, Kütahya, pp.233-262, 2019

İslam Siyasi Düşüncesinde Otorite Kavramı

in: İslam Siyaset Düşüncesi, Lütfi Sunar – Özgür Kavak, Editor, İLEM, İstanbul, pp.95-128, 2018

The Necessity of System Change in Turkey and The legislative Domain

in: Tırkey’xxs Presidential System, Nebi Miş – Burhaneddin Duran, Editor, SETA, Ankara, pp.205-232, 2018

Salahittu’xxs SuldatuTeşri’xxyyeti fi Regabeti’xxs Suldatu’xxt Tenfiziyye fi’xxn Nizam Er-riasit

in: El-Nizamül Reisiyye, B. Duran - N. Miş, Editor, SETA, Ankara, pp.270-286, 2018

Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Kurumsallaşma Süreci

in: Türk Cumhuriyetlerinde Bağımsızlık ve Devlet İnşa Süreci, Mehmet Akif Kireçci, Editor, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Almati, pp.25-60, 2018

Başkanlık Sistemi Perspektifinde Piyasa Ekonomisinin İşlerliği

in: Sosyo-Politik, Ekonomik ve Hukuki Boyutlarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Ahmet Özkan, Editor, Endülüs Yayınları, İstanbul, pp.124-134, 2017

Kuram ve Uygulamada Başkanlık

in: Sosyo-politik ve Hukuki Boyutlarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Özkan, Ahmet, Editor, Global Research Thinking Center, İstanbul, pp.44-57, 2017

Başkanlık Sistemi ve Latin Amerika Deneyimi

in: Geçiş Sürecinde Başkanlık Sistemleri, Haluk Alkan, Editor, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara, pp.7-20, 2016

Yarı Başkanlık ve Türkiye de Sistem Sorunu

Stratejik Düşünce Ve Araştırma Vakfı, Ankara, 2015

Türmenistan - İç Politika

in: Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Yıllığı, Turgut Demirtepe, Murat Yılmaz, Editor, Ahmet Yesevi Üniveristesi, Ankara, pp.402-418, 2015

HDP Seçim Beyannaömesinin Değerlendirilmesi

in: 7 Haziran 2015’xxe Doğru Ak Parti, CHP MHP, HDP, Yılmaz, Murat, Editor, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara, pp.24-32, 2015

Siyaset Biliminde Yeni Eğilimler

in: Sosyal Bilimlerde Yeni Eğilimler, Lütfi SUNAR, Editor, Nobel Yayınları, Ankara, pp.1-38, 2015

Değişim Kurumsallaşme ve Kırılma: 7 Haziran Seçimleri Bağlamında AK Parti

in: Araftaki Seçim 7 Haziran 2015, e. Asaf Bekaroğlu, Editor, Vadi Yayınları, İstanbul, pp.61-105, 2015

Karşılaştırmalı Siyaset

Açılım Kitapları, İstanbul, 2013

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Hayat ve Kurumlar

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, Ankara, 2011

Osmanlı Liberal Düşüncesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010

Azerbaycan Pardoksu

Uluslararası Stratejik Araş. Kurumu USAK, Ankara, 2010

Yerel Siyasetin Dönüşümü

Kesit Yayınları, İstanbul, 2007

Metrics

Publication

87

Citation (WoS)

2

Citation (Scopus)

7

H-Index (Scopus)

2

Project

2

Thesis Advisory

29