Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Yeditepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp (Dr) (İngilizce), Turkey

 • 2007 - 2011 Associate Degree

  Anadolu University, Açıköğretim Fakültesi, Yönetim Ve Organizasyon Bölümü, Turkey

 • 2000 - 2004 Expertise In Medicine

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, İstanbul Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Turkey

 • 1990 - 1996 Undergraduate

  Istanbul University, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Pr., Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Kolesterol ester transfer proteini polimorfizminin HDL ve LDL alt fraksiyonları ile ilişkisi

  Yeditepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp (Dr) (İngilizce)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English